Dörren trilskas!

  

Den övre listen gick lätt att få på plats, lång skruv rakt igenom skottet gör att den sitter ordentligt. I listen skruvade jag sedan dörrskenan. Monterade på dörren och testade att öppna och stänga, funkar bra!

  

Vi vill ha en nedre styrning så att dörren inte står och slår, funderat en del på hur vi skall göra den och kikade bland skrotet som finns i gömmorna och fann en liten U-profil som får fungera som glidbana. I den sätter vi ett par vinklar som blev över från dörrskenan.

  

Vinklarna behövde justeras, med en aluminum klinga i sågen funkar det bra. Lägger en skiva under för att få bättre anhåll, när jag sedan sågar håller jag fast vinkeln med träbitar, det gäller att hålla fingrarna borta när man sågar så här korta bitar. Det är lätt att det blir kast i biten och då är marginalerna plötsligt små…

Undre styrskenan på plats, missade att fota vinklarna på plats på undersidan dörren men de glider i spåret. Hängde i dörren och passade in nedre styrskenan i höjdled och testade sedan hur det gick att stänga, funkade inte alls….justerade höjden och testade. Funkade fortfarande inte, tog bort dörren och kikade på listen och ser då att det är en liten böj i listen och när den väl rätas ut funkar det som vi hoppats.