Förslag på layout till förpiken

 

Har idag fått ett förslag på layout till förpiken, det skiljer sig lite från de äldre varianterna. Det blir troligtvis en skjutdörr som sitter lite förskjuten åt styrbord vilket ger plats för en större soffa i salongen. Kojen blir lagd om babord med plats för två personer, akter om den en garderob. Det blir även en sittplats till styrbord direkt innanför skottet för ombyte.
/T