En första kontakt

Idag har vi tagit en första kontakt med Bernt Lindqvist, mannen bakom Diva 38an. Han är inte helt främmande för att sälja ett halvfabrikat till oss. Detta får vi fundera mera på.