Nytänk i elsystemet tack vare Empirbus NXT

Vi har ju bestämt oss för Empirbus NXT system till elen, detta gör att vi måste tänka nytt på elsystemet. Allt som vi tänkt är inte i onödan men vi behöver fundera i andra banor. I stället för en central kommer vi få tre med en central styrpanel till.

Vi funderar ungefär såhär, till den främre som preliminärt placeras i soffan i salongen kopplas:

DCM 11:1

 1. Vattentankmätning
 2. Hög nivå på köl
 3. Kojbelysning förpik/läslampor främre delen av salongen
 4. Takbelysning
 5. Ankarspel
 6. Ankarspel
 7. Ankarspel
 8. Färskvattenpump
 9. Länspump
 10. __
 11. __
 12. Sb/BB lanterna
 13. Topplanterna
 14. Däcksbelysning
 15. Ekolod
 16. __

Varje central har 16 platser, 1-2 samt 10-11 är ingångar från olika givare eller brytare. Den informationen som kommer in på de platserna delas ut över systemet och kan avläsas i plotter eller annan ansluten skärm. Om jag fattat det hela rätt så kommer vi kunna se vissa grejer iPad eller likande. Systemet kommer även att kunna larma via SMS vid t.ex. låg batterispänning, högt vatten på kölen osv.

DCM 11:2

 1. Septiktanksmätning
 2. Temperatur i kyl
 3. VHF
 4. FM radio
 5. AIS
 6. VHF/DSC
 7. Kyl
 8. Belysning pentry/motorrum
 9. Belysning tak
 10. Gaslarm givare
 11. __
 12. Belysning
 13. Gaslarm
 14. WiFi
 15. __
 16. __

Denna enheten placeras midskepps på lämplig plats, vet inte ännu var den passar bäst, tiden får visa var det blir!

DCM 11:3

 1. Bräsnletankmätning
 2. Hög nivå akterpik
 3. Radar
 4. Radar
 5. Plotter
 6. Autopilot
 7. Autopilot
 8. Autopilot
 9. Länspump
 10. Avgastemperatur
 11. __
 12. Akterlanterna
 13. Belysning i akterpik
 14. __
 15. __
 16. __

Den sista enheten får sitta i akterpiken där den får närhet till de förbrukarna som finns där akter.

 

Till systemet finns det en panel som är klassad föra att monteras ute, funderar på att sätta en sådan under sittbänken akter.  På den skulle man t.ex. kunna tända lanternor, sätta på ankarspel mm. Den innehåller åtta knappar och ansluts till systemet med Nmea 2000 kabel.

Vi gjorde ju en plan för märkning av kabeln tidigare, den får vi revidera lite så vi kan se på kabeln till vilken central den hör. Vi kommer att bygga elen lite löpande vart efter snickerierna blir klara, det blir för mycket gissningar som det är nu!

Ser fram emot att montera detta system, det har nog mer potential än vad vi i detta nu fattat…

/Tobias