Dagsarkiv: 11/11/2012

Expansionstankens fäste och påfylle/dränering

  

Undertiden som jag har gjort ett arbetspass har pappa hjälpt oss med att färdigställa fästet för expansionstanken, blir kanon! Tanken passar mot skruven vid en snabb koll, skam vore annat med den jiggen som jag gjorde. Tack så mycket för hjälpen pappa!!

  

Med vissa justeringar av handtaget till ventilen så funkar det, påfyllning genom ena sidan och dränering ut på den andra! På detta vis kan det aldrig bli helt tätt i tanken, det känns viktigt för blir det tätt bygger det tryck i systemet med ett sannolikt läckage som följd.

/Tobias