Uppstart av projektet

Vi har på allvar nu börjat ta tag i båtköp och eftersom de skall göra vissa formförändringar på Divan är det numera väldigt intressant med ett självbygge. Arbetet på specifikationen tar fart och mentala förberedelser är i full gång.