Däckad

  

Nya Bilder är alltid kul, här ser man ganska tydligt den nya skarv konstruktionen mellan skrov och däck. Beroende på vad man vill kan man få med teakdäck, teak enbart över bultraden samt teak över bult och reling.

Vi vill ha teak över bultar och uppe på relingen. Däcket skall målas med någon typ av specialfärg som vi inte riktigt fattat hur det kommer att se ut, men vi litar fullt på varvet

Snart skall vi få åka över och inspektera bygget!

/T