Dagsarkiv: 02/04/2012

Fler bilder

  

Den första bilden är tagen från salongen och mot förpiken, den andra bilden visar akterkant på förpikskojen med kuddstödet mot garderoben.

  

Pentry på babordsidan och navigationsplatsen på styrbord, sittplatsen blir bordvarts på en ”snurrpall”

Akterhytten med stöden för kojbotten

  

Motorbädd passande en Volvo Penta D2-40, vi har valt en motorstorlek större än vad som brukar sitta i. En första glimt av däcket, spännande!

Thanks Kalev for all photos!!

/T