Dagsarkiv: 01/03/2012

Elsystemet, märkning

Vi har tillsammans försökt skapa ett smart och logistk uppmärkning av kablarna ombord, vi är ju inte elektriker så vi kanske uppfinner hjulet igen.  Skickade en fråga till en gammal Kvartsita kompis som jobbar med elinstallationer som sa, ”så länge man gjort en ritning, följer den och märker upp partmärkningen (trådarnas nr) på ritningen så kan man göra hur man vill” Det har vi tagit fasta på, tack Anders.

Allt är ju fortfarande på planeringsstadiet men vi förbereder oss på alla områden som vi bara kan.

Vi tänker oss ett märksystem med fyra siffror enligt följande:

 

Färg 12 V Gul 220 V Röd
Siffra I Plats Plats
Siffra II Kategori Kategori
Siffra III ID nummer ID nummer
Siffra IV Säkringsgrupp Säkringsgrupp

 

Vi har delat in båten i olika platser och kategorier enligt nedan.

Plats Kategorier:
1 – Förpik 1 – lampa
2 – Salong 2 – pump
3-  Nav 3 – värme
4-  Pentry 4 – nav
5 – Hytt SB 5 – rigg
6 – Hytt B 6 – på däck
7 – Toa
8 – Motor 0 – övrigt
9 – Stuvutrymme
0 – Däck

En kabel med gul etikett med siffrorna 1 1 3 7 är alltså en 12 voltskabel sittandes i förpiken, är en lampa med id nr 3 som finns på säkring nummer 7 . Vi tror att det skall bli ett bra system som för oss verkar logiskt.